ubuntu

Millors fonts

Llibreries infinality per aconseguir un millor renderitzar de les tipografies.

https://launchpad.net/~no1wantdthisname/+archive/ppa

Install:
   $ sudo add-apt-repository ppa:no1wantdthisname/ppa
   $ sudo apt-get update
   $ sudo apt-get upgrade
   $ sudo apt-get install fontconfig-infinality

Faenza icon theme

sudo add-apt-repository ppa:tiheum/equinox
sudo apt-get update
sudo apt-get install gtk2-engines-equinox equinox-theme faenza-icon-theme

Copia remota comprimida

Per fer una còpia d'un arxiu remot per ssh i rebre'l comprimit.

ssh usuari@ordinador.remot.com "dd if=/home/carles/arxiuremot.dat bs=1M | xz --fast" > arxiuremot.dat.xz

Afegir mòduls a l'openerp

a /etc/openerp/openerp.conf  

afegir una carpeta on desarem els moduls:
addons_path = /usr/share/pyshared/openerp/addons,/usr/share/openerp-vertel,/openerp-extra

Copiar els arxius descomprimits a la nova carpeta

També es pot fer a la carpeta original /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons però és més incomode per gestionar els canvis.
 
Comrpovar que hi ha permisos de lectura per aquests arxius.
 
Al programa Moduls -> Actualitzar llista de mòduls.
 

 

 

 

 

Android - Huawei u8110 - usar com a modem

Instalem el programa usb-modeswitch

sudo apt-get install usb-modeswitch

I canviem el mode d'operar del telèfon d'Accés a dades a Modem.

sudo usb_modeswitch -W -v 12d1 -p 1031 -V 12d1 -P 1035  -M "5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000" -s 20

sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1035

Modes de funcionament

Predeterminat HDD controladors i manuals ID 12d1:1031 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode MODEM ID 12d1:1035 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode SD ID 12d1:1005 Huawei Technologies Co., Ltd.


Arxiu de configuració
\etc\usb_modeswitch.d\12d1:1031

########################################################
# Huawei U8110

DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1031

TargetVendor=  0x12d1
TargetProduct= 0x1035

CheckSuccess=20

MessageContent="5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000"


udev rule

ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1031", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"


Carles Oriol 2010/10/12 10:10

 

openerp install

url

www.openerp.com

sourceslist 

deb http://nightly.openerp.com/6.1/nightly/deb/ ./

instaŀlar 

sudo apt-get install openerp

usuari postgres

sudo -u postgres createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt openerp

/etc/openerp/openerp-server.conf

[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = openerp
db_password = XXXXX

Altres

És interessant instaŀlar el postgresql.config

 

------------------------------------

 

Links:http://nightly.openerp.com

 

Subscribe to RSS - ubuntu
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/taxonomy/term/2 [7] => [8] => 54.80.217.80 [9] => 1521697426 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).