Facturalux

Facturalux

Versió actual 1.9


Nom actual abanq

Carles Oriol 2012/08/11 10:23

Facturalux

Facturalux

Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

Imprimir

Per tal que les impressores del CUPS estiguin disponibles al facturalux cal fer:

sudo mv /etc/printcap /etc/printcap_old
sudo ln -s /var/run/cups/printcap /etc/printcap

Carles Oriol 12/01/2006 09:40

Facturalux

Facturalux

Accents

Carles 11-14-05

crear bash d’execució:

#! /bin/bash

LANG=es_ES.ISO-8859-1 fllite o LANG=ca_ES.ISO-8859-1 fllite

apt

apt

Per crear una imatge de repositoris


Carles Oriol 13/03/2006 21:50

Instal·larem debmirror.

i executem:

debmirror –passive –host=es.archive.ubuntu.com –root=ubuntu/ –method=http –progress –dist=breezy,dapper –section=main,multiverse,universe,restricted –arch=i386,amd64 ubuntu/ –ignore-release-gpg

L'exemple copia els repositoris i386 i amd64 de les distribucions breezy l'actualment en proves dapper. Les seves seccions main, multiverse, restricted i universe.

Si ho feu compteu unes 60Gb 60 GIGABYTES aproximades. Amb una conexó de 1Mbit pot trigar 180 hores → uns 8 dies sense parar.
I si sou prou valents :-) per baixar-ho tot penseu que us cal un disc de 120 Gb.


apt

apt

apt

apt

reconfigure


Carles Oriol 12/03/2006 10:31

Per tornar a configurar un programa executarem:

dpkg-reconfigure nomdelpaquet

Mozilla-virt-viewer

Mozilla-virt-viewer

Per visualitzar la consola d'un servidor qemu/kvm via web.

Crear un document .html amb el següent contingut.

<embed type="application/x-virt-viewer"
width="1024"
height="768"
uri="qemu+ssh://username@servername/system" name="virtualmanchine"
</embed>

Virsh

Virsh

Comandes utils del terminal interactiu de les maquines virtuals.

Aturar correctament una ordinador usant l'ACPI

virsh -c qemu+ssh://root@computername/system stop virtualmachine

Iniciar una màquina virtual

virsh -c qemu+ssh://root@computername/system start virtualmachine

Virt-viewer

Virt-viewer

Per usar el visualitzador de la consola de les maquines virtuals qemu/kvm de linia de comandes:

virt-viewer -c qemu+ssh://username@computer/system virtualmachine


Carles Oriol 2010/06/07 08:29

apt

apt

Eliminar un programa i la seva configuració

Carles 11-13-05

aptitude purge nomprograma

apt

apt

Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

Repositoris Ubuntu

Carles 11-13-05

Breezy

sources.list

 deb cdrom:[Ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release i386 (20051012)]/ breezy main restricted

 deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted universe multiverse
 deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted universe multiverse
 deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted universe multiverse 
 deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted universe multiverse
 deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted universe multiverse
 deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted universe multiverse

# --- //Carles Oriol 21/12/2005 07:53// breezy-backports
 deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse
 deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse

 deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
 deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
 deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
 deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe


apt

apt

Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

Repositoris Ubuntu intranet

Carles 11-13-05

Breezy

sources.list

 deb http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy main restricted universe multiverse
 deb-src http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy main restricted universe multiverse
 deb http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-updates main restricted universe multiverse 
 deb-src http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-updates main restricted universe multiverse
 deb http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-security main restricted universe multiverse
 deb-src http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-security main restricted universe multiverse

# --- //Carles Oriol 21/12/2005 07:53// breezy-backports
 deb http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse
 deb-src http://192.168.5.1/repos/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse

 deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
 deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
 deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
 deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe


Comprimir un arxiu qcow2

Comprimir un arxiu qcow2


qemu-img convert -c -f qcow2 -O qcow2 original.qcow2 arxiucomprimit.qcow2 


Carles Oriol 2011/12/28 18:08

Fer snapshots en discs virtuals qcow2

Fer snapshots en discs virtuals qcow2


Veure tots els snapshots d'un disc virtual


qemu-img snapshot -l hddvirtual.qcow2


Crear un snapshot a un disc virtual


qemu-img snapshot -c "Imatge congelada" hddvirtual.qcow2 


Tornar un snapshot d'un disc virtual (es pot usar l'identificador o la descripció)


qemu-img snapshot -a "Imatge congelada" hddvirtual.qcow2 


Eliminar un snapshot d'un disc virtual: (es pot usar l'identificador o la descripció)


qemu-img snapshot -d "Imatge congelada" hddvirtual.qcow2 


Carles Oriol 2011/12/28 20:38

Recuperar una instal.lacio' en una 2a màquina

Recuperar una instal.lacio' en una 2a màquina


1. Exportem els programes instal.lats en un arxiu.

dpkg --get-selections > llistapaquets.txt


2. Recuperem la llista a l'ordinador nou:

$ dpkg --set-selection< package_list
apt-get dselect-upgrade
Carles Oriol 2009/05/28 15:52

ubuntu

ubuntu

Live CD amb dades persistents (pen drive)


Opció 1 : Preparar un USB Drive per usar-lo com a disc de dades


Hem de crear una partició en mode ext3 o ext2 i anomenar-la com a casper-rw.

sudo fdisk /dev/sdb
 -- p -> llista particions
 -- d -> elimina particions
 -- n -> crea una partició
   -> primaria , default, detault
 -- w -> escriu els canvis al disc

sudo mkfs.ext3 -b 4096 -L casper-rw /dev/sda1

Opció 2 : Crear un arxiu de dades


Creem un arxiu de dades (amb format ext3) a la carpeta rel d'un disc accessible anomenant-lo casper-rw. (loopback file)

dd if=/dev/zero of=/media/hda1/casper-rw bs=1M count=128
mkfs.ext3 /media/hda1/casper-rw

Inici Live CD


Iniciem el Live CD prement la tecla F6 al menu i afegint a la fi de la comanda persistent .

Carles Oriol 25/09/2006 13:03

ubuntu

ubuntu

Seleccionar la pantalla d'inici

Quan instaŀlem el kubuntu-desktop o xubuntu-desktop o similars, trobem que ens canvia la pantalla d'inici.

Per seleccionar la pantalla d'inici a l'ubuntu (ubuntu - kubuntu - xubuntu -mythbuntu - etc…)…

Farem:

sudo update-alternatives --config usplash-artwork.so


Seleccionarem la pantalla d'inici.

I l'activarem amb:

sudo dpkg-reconfigure usplash


Carles - 22/11/2007


Actualització per al Lucid

Desinstaŀlem el tema kubuntu:

sudo update-alternatives --config default.plymouth
...
i després
...
sudo update-initramfs -u

Podem instaŀlar diversos temes amb noms plymouth-theme-* al synaptic.

Carles Oriol 2010/08/19 10:26

Accelerar les consultes al nostre servidor DNS

Accelerar les consultes al nostre servidor DNS

Ilia 30/01/2006 10:52

Podem accelerar les consultes encara mes en el nostre servidor DNS, fent que en comptes de consultar a tota la branca de servidors DNS, ho faci a traves dels servidors DNS del nostre proveidor d'internet (que utilitzen la seva propia cache).

1- Per fer-ho editem el arxiu /etc/bind/named.conf.options
* sudo gedit /etc/bind/named.conf.options
 En aquest arxiu descomentarem la linea
    //forwarders {
    //  0.0.0.0;
    // };
 I quedara com:
    forwarders {
      80.58.61.250; //Substituir per les correctes del nostre proveidor
      80.58.61.254; (podem possar les del router si volem)
    };
2- Reiniciem el servidor de DNS
* sudo /etc/init.d/bind9 restart

DNS de Cacheo

DNS de Cacheo

Ilia 30/01/2006 10:40

1- Instalem el servidor de DNS
* sudo aptitude install bind9

Aixo ens canviara la configuracio del nostre fitxer /etc/resolv.conf possant: # Dynamic resolv.conf (5) file glibc resolver (3) generated by resolvconf (8) # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND –YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN nameserver 127.0.0.1

Aixo fa que cada consulta de DNS que fem la soliciti al nostre ordinador (127.0.0.1) i el nostre servidor DNS -si no la te en cache- se la faci als servidors root i als subsegüents servidors fins a trobar el host adient. En aquest cas vaig haver de configurar-lo a ma possant que el nameserver era 127.0.0.1 i el search era tambe el 127.0.0.1 (estava possat 192.168.0.1 ens tos dos casos)

2- Ara podem configurar la resta d'equips de la nostre xarxa local

amb aquest servidor DNS o que sigui el nostre servidor DHCP qui ho faci.

Configurar el nostre propi domini DNS local

Configurar el nostre propi domini DNS local

Ilia 30/01/2006 11:02

1- Editem el arxiu /etc/bind/named.conf.local
* sudo gedit /etc/bind/named.conf.local

I afegim al final el següent:

 zone "nomdomini.org" {
      notify no;
      type master;
      file "/etc/bind/db.nomdomini.org";
 }
2- Ara generem el arxiu d'informacio del nostre nou domini
* sudo gedit /etc/bind/db.nomdomini.org
3- Escrivim una cosa semblant aixo (depen dels parametres que haguem possat amb anterioritat)
 ;
 ; Fitxer de zona per nomdomini.org
 ;
 ;El fitxer de zona complert
 ;
 $TTL 3D
 @    IN    SOA    ns.nomdomini.org.  hostmaster.nomdomini.org. (
               2006013001      ; serie, data d'avui + serie d'avui #
               8H          ; refresc, segons
               2H          ; reintents, segons
               4W          ; expira, segons
               1D )         ; minim, segons
 ;
          NS    ns          ; Direccio Inet del servidor de noms
          MX    10 mail.nomdomini.org ; relay de correu primari
 ;
 localhost     A     127.0.0.1
 ns        A     192.168.15.1
 server      A     192.168.15.1
 mail       A     192.168.15.1

Aixo nomes es un exemple tot dependra de la configuracio i servidors de la xarxa.

4- Ara reiniciem el servidor
* sudo /etc/init.d/bind9 restart
5- Ara podem probar el servidor
* nslookup server.nomdomini.org

La resposta que ens dona es: (primer a qui li pregunta, la seva adreça i el port utilitzat)

 Server:    127.0.0.1
 Address:   127.0.0.1#53

(i ara la reslocucio de la nostre pregunta)

 Name: server.nomdomini.org
 Address: 192.168.15.1
6- Amb aixo em solventat la configuracio del servidor dns per resoldre els noms del nostre domini i que ens torni la seva adreça IP. Ara em d'aconseguir que ens funcioni a la inversa. Es a dir que li preguntem una adreça IP i ens torni el ( o els) noms del domini que posseeixen. Per fer-ho editem el fitxer de configuracio local
* sudo gedit /etc/bind/named.conf.local

i afegim al final del fitxer (variara segons la nostre configuracio especifica de la xarxa)

zone "15.168.192.in-addr.arpa" {
     notify no;
     type master;
     file "etc/bind/db.192.168.15";
 }
7- Ara haurem de crear el fitxer corresponet per la zona inversa:
* sudo gedti /etc/bind/db.192.168.15

I escriurem el següent:

$TTL 3D
 @    IN    SOA    ns.nomdomini.org.  hostmaster.nomdomini.org. (
               2006013001      ; serie, data d'avui + serie d'avui #
               8H          ; refresc
               2H          ; reintents
               4W          ; expira
               1D )         ; minim TTL
 ;
          NS    ns.nomdomini.org.
 1         PTR    ns.nomdomini.org.
 1         PTR    server.nomdomini.org.
 1         PTR    mail.nomdomini.org.

(ATENCIO SON MOLT IMPORTANTS ELS PUNTS QUE HI HA AL FINAL DE CADA NOM DE DOMINI. I ELS NUMERO INDIQUEN EL FINAL DE LA IP QUE EM POSSSAT AVANS.Si haguessim possat que el servidor de mail era el 192.168.15.5 en el mail.nomdomini.org. haguessim començat la linea amb 5)

8- Reiniciem el servidor DNS
* sudo /etc/init.d/bind9 restart
9- I ara probem la configuracio
* nslookup 192.168.15.1

(primer igual que avans enbs torna a qui fa la consulta, la seva ip i el port utilitzat) Server: 127.0.0.1 Address: 127.0.0.1#53

(i ara ens respon)

1.15.168.192.in-addr.arpa name=server.nomdomini.org 1.15.168.192.in-addr.arpa name=ns.nomdomini.org 1.15.168.192.in-addr.arpa name=mail.nomdomini.org

Servidor

Servidor

Servidor DHCP

Ilia 27/01/2006 12:08 Com instalar un servidor DHCP:

1- Hem de pensar la situacio inicial:
* Rang de direcions IP que volem assignar: 192.168.15.100 a 192.168.15.150
* Mascar de Subxarxa: 255.255.255.0
* Domini: nomdomini.org (domini intern???
2- Instal-lem el programa per assignar dhcp
* sudo aptitude install dhcp3-server
3- Configurem cap a quina xarxa el volem orientar
* sudo gedit /etc/default/dhcp3-server
* Cambiem la linea INTERFACES="" per la linea INTERFACES="eth0"
* guardem
4- editem la configuracio del dhcp per possar-la a la situacio que volem tenir
* sudo gedit /etc/dhcp3/dhcp.conf
* Busquem la seccio:
 #option definitions common all supported networks ...
 option domain-name "example.org";
 option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
 ...
* Ho substituim per lineas comentadas:
 #option definitions common all supported networks ...
 #option domain-name "example.org";
 #option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
 #default-lease-time 600;
 #max-lease-time 7200;
* Busquem la seccio:
 ...
 # A slightly different configuration for an internal subnet.
 #subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
#range 10.5.5.26 10.5.5.30;
#option domain-name-servers ns1.inernal.example.org;
#option domain-name "inernal.example.org";
#option routers 10.5.5.1;
#option broadcast-address 10.5.5.31;
#default-lease-time 600;	
#max-lease-time 7200;
 #}
* Ho substituim per:
 # A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 192.168.15.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.15.100 192.168.15.150;
option domain-name-servers 192.168.15.1;
option domain-name "nomdomini.org";
option routers 192.168.15.1;
option broadcast-address 192.168.15.255;
default-lease-time 600;	
max-lease-time 7200;
  }
* guardem
5- Ara reiniciem el dhcp
* sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

xchat

xchat

systray

Script en perl

fer un arxiu:

#!/usr/bin/perl

Xchat::command( "gui hide" );

i desar-lo a la carpeta ~/xchat2

Carles Oriol 20/02/2007 11:29

Modificant codi: menys elegant

Patch per iniciar el xchat minimitzat sempre:

--- systray.c  2007-02-20 09:28:00.000000000 +0100
+++ /home/carles/systray.c   2007-02-20 09:15:22.000000000 +0100
@@ -68,6 +68,10 @@
    get_info( TRUE,TRUE );
    servers_names = g_hash_table_new( NULL,NULL );
    window_manager_modified=KDE;
+
+    // Iniciem l'xchat minimitzat.
+    status=0;
+    xchat_command( ph, "gui hide" );
 }
 
 //used for set different options for kde like win manager

Carles Oriol 20/02/2007 09:27

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=9 [7] => [8] => 54.80.217.80 [9] => 1521698174 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).