Muntantge gvfs

gvfs-mount smb://server/documents

Per buidar l'espai no usat d'un sistema de fitxers

 

Per buidar l'espai no usat d'un sistema de fitxers, això és especialment útil abans de fer una imatge dels discs que volguem comprimir, sobre tot en màquines virtuals.
 
dd if=/dev/zero of=zero.small.file bs=1024 count=102400
cat /dev/zero > zero.file
rm zero.small.file
ls -lh
rm zero.file
Es crea un arxiu petit que és el primer a eliminar per evitar durant gaire estona una situació en la que no hi hagi espai al disc.

Prestashop canvi de carpeta

Al canviar la ubicació d'una botiga prestashop també cal:

UPDATE ps_shop_url SET virtual_uri = '/newfolder/' WHERE id_shop_url =1;

Així com els camps domain en cas que es canvii el dns del servidor.

Raspberry Samsung TV overscan fix

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan

disable_overscan=0

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
overscan_left=0
overscan_right=0
overscan_top=-20
overscan_bottom=-20

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1080
 

Evitar errors en el callback de l'ajax de drupal

---------------- Better not to use

a includes /menu.inc

        $page_callback_result = MENU_ACCESS_DENIED;
      }

    }

    else {
      $page_callback_result = MENU_NOT_FOUND;
    }
  }

// Carles 11/11/2012 - Avoid AJAX Callback bug
if( strpos( $_SERVER['REQUEST_URI'], '?q=taxonomy/autocomplete') != FALSE )
return;

  // Deliver the result of the page callback to the browser, or if requested,
  // return it raw, so calling code can do more processing.
  if ($deliver) {
    $default_delivery_callback = (isset($router_item) && $router_item) ? $router_item['delivery_callback'] : NULL;
    drupal_deliver_page($page_callback_result, $default_delivery_callback);
  }

 

Rehabilitar funcions SysRq (PetSis)

editar /etc/sysctl.d# nano 10-magic-sysrq.conf

i fer:

kernel.sysrq=1

on:

# Here is the list of possible values:

#  0 - disable sysrq completely
#  1 - enable all functions of sysrq
# >1 - enable certain functions by adding up the following values:
#     2 - enable control of console logging level
#     4 - enable control of keyboard (SAK, unraw)
#     8 - enable debugging dumps of processes etc.
#     16 - enable sync command
#     32 - enable remount read-only
#     64 - enable signalling of processes (term, kill, oom-kill)
#    128 - allow reboot/poweroff
#    256 - allow nicing of all RT tasks
 

Formats data en drupal / mysql


select FROM_UNIXTIME(1352227177);
 
SELECT UNIX_TIMESTAMP();
 
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2007-11-30 10:30:19');

Select into equivalent en mysql

create table tablename
as
select * from othertable

Descompresió i enregistrament imatge zip a una sd o usb

# unzip -p 2012-10-28-wheezy-raspbian.zip > /dev/mmblk0

No oblidar-se de fer un 

sudo sync

abans de treure la targeta per estar segur que s'ha finalitzat l'enregistrament.

 

Canviar variable nombre d'elements a la pàgina principal de drupal

variable 

default_nodes_main

EX: s:2:"50";

Sols cal si necesitem més de 30 elements, si no anem al menu de control.

Detectar SD en Dell XPS-L702X

sudo su -l

echo 1 > /sys/bus/pci/rescan

Accelerar accés sqlite Drupal

Afegir pragma synchronous=0 en les commandes d'inicialització.
Modifiquem el settings.php afegim init_commands

$databases = array ( 'default' => array ( 'default' => array ( 'database' => 'sites/default/files/nomdb.sqlite',
'driver' => 'sqlite',
'prefix' => '',
'init_commands' => array( 'fast' => 'pragma synchronous =0' ),
   ),
  ),
);
 

Accelerar accés sqlite

 $db = new PDO( 'sqlite:dbfilename.sqlite');

 $db->query("PRAGMA synchronous=0");

drupal reindexar ràpidament

drush search-reindex --immediate

Aconseguir el UUID d'un disk

sudo blkid

Enviar correu en php

<?php

mail( "carles@domain.com", "Hello world", "Message body", "From: user@domain.com\r\n");

?>

PHP sqlite warning

Solve error when using comand line php

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20090626/sqlite.so' - /usr/lib/php5/20090626/sqlite.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

Execute:

sudo rm /etc/php5/conf.d/sqlite.ini

Using drush

 

Installation (sudo)

First you need pear tool:

apt-get install php-pear

pear channel-discover pear.drush.org 
pear install drush/drush

If the channel-discover fails, try running the following sequence of commands: 

pear upgrade --force Console_Getopt 
pear upgrade --force pear pear upgrade-all

To update drush tool:

drush dl drush

Use

Go to drupal site folder and:

drush pm-update

or

drush up

Obtenir el PID actual

$$ Per obtenir el PID del programa en execució

echo $$
ps -A | grep $$

$PPID Per obtenir el PID del shell del programa en execució

echo $PPID
ps -A | grep $PPID


Carles Oriol 2012/03/07 08:38

 

nohup

Per executar un procés lliure de dependències a un de pare.

nohup nomdelprograma

Carles Oriol 16/03/2007 11:04

Com configurar els serveis que s'iniciaran a l'engegar

Ilia 20/01/2006

Hi ha una programa (Boot-up Manager) molt agradable per fer-ho.

 • sudo aptitude install bum

Amb aquest programa es pot veure els serveis que s'inician a l'arrencar en quin nivell i un altre cosa molt bona es que pots veure els scripts que inician seveis, aixi pots saber quin has de modificar per configurar-lo al teu gust

Carles Oriol 22/01/2006 10:54

És una bona eina per entendre els processos que trobem a:

/etc/init.d

i

/etc/rc0.d, /etc/rc1.d, /etc/rc2.d, /etc/rc3.d, /etc/rc4.d, /etc/rc5.d, /etc/rc6.d

Crear una raid en Ubuntu

Ilia 20/01/2006

Hi ha dos maneres per hardware o per software

Si es per hardware necessites que la controladora tingui drivers per instalar la distribucio. En el meu cas el chipset M1573 de ALI no te controladors per la distribucio debian, si els te per distribucions com Suse, Fedora o RedHat. Aixo vol dir que no la puc possar MERDA!!!

Solucio instalar una raid per software, la idea no es del tot dolenta perque no te importancia que tinguis controladora raid, pots fins i tot no tenir dos discos. JEJEJEJE. Quina tonteria mes grosa collons.

RAID PER SOFTWARE

Hi han dos possiblitats: Per un sistema nou i per un sistema ja instal-lat Vaig criticar aquest sistema pero ara veig una gran ventatge no has de gastarte els quartos en una controladora nomes has de comprar discos. FINS I TOT POTS MONTAR UNA RAID 5

EN UN SISTEMA NOU

 1. Comencem a instalar el sistema normal com ho fariem en qualsevol ordinador
 2. Quan arribem al particionat dels discs, es quan comença la feina. (Entendreu sense saber-ne es complicat, a mi m'ha costat molt)
 • Primer de tot veiem la particio guiada, on ens diu els discs que ha detectat (en el meu cas 2 en special device sd). I si volem esborrar-los
 • Marquem que el possi en segon lloc (no per res simplement per curiositat). Erase sdb and partitioned ( o una cosa semblant). No cal fer una particio manual la automatica ens val.
 • Quan ens pregunti si volem que guardi aquest particionament i continuem, li diem que NO. Aixo es important perque encara no hem fet res, simplement em creat unes particions estandards.
 • Ara en el menu selleccionem la opcio particio guiada
 • Ens trona a apareixer la primera pantalla. Aqui seleccionem el primer disc sda.
 • Tornem a fer el mateix Erase sda and partitioned
 • No escriure els canvis
 • Ara en el menu, em de seleccionar cadaesquna de les particions que em generat (per fedecte l'ubuntu en genera dos per discs, es a dir en tenim 4, dos d'arrel i 2 de intercanvi). Aixo es fa pulsant enter en cada particio i possant que el tipus es volum fisic de raid.
 • Un cop em fet aixo amb les 4 particions li diem que volem generar un volum raid
 • Seleccionem crear raid. Ens preguntara de quin tipus (en aquest cas diem raid 1)
 • Ens demanara els dispositus actius i si volem dispositius de reserva, en aquest cas nomes tenim 2 discos amb 4 particions per tant dispositus actius 2 dispositius de reserva cap. POSSEM 2 PERQUE EM DE CREAR RAID PER CADA PARTICIO i selleccionem les particions iguals dels dos discos. sda1 i sdb1
 • Farem el mateix per la seguent particio amb sda5 i sdb5.
 • Amb aixo em generat dos MD (multiple disks) Raids, md0 i md1.
 • Ens torna a enviar a la pantalla de particions.
 • Aqui em de seleccionar la particio de la raid md0 i clicar sobre ella per transformar-la.
 • La transformem en tipus ext3 i amb punt de muntatge es /
 • Em de fer el mateix amb la segona Raid (md1), pero aquest la em de transformar en tipus intercanvi
 • Un cop em fet aixo ja podem desar els canvis de les particions i el sistema s'instalara automaticament.

NOTA: Despres del primer reinici el sistema es copiara d'un discs a un altre aixo vol dir que no podem tancar l'ordinador fins que acabi. Es pot observar el progres si possem sudo cat /proc/mdstat Aixo pot trigar una mica depenent del sistema.

ARA JA ESTEM TREBALLANT EN UN SISTEMA EN RAID

Carles Oriol 07/02/2006 09:52 Notes

Si fem un raid 0 cal que la separar la carpeta /boot i fer-la en una partició separada del raid d'inici.

RESUM

 • Crear disk sdb amb particions standars sdb1 i sdb5
 • Crear disk sda amb partions standars sda1 i sda5
 • Transformar les particions a tipus RAID (les 4)
 • Crear raid md0 (de sda1 i sdb1)
 • Crear raid md1 (de sda5 i sdb5)
 • Transformar (donar format) a md0, tipus ext3 amb punt de muntatge /
 • Transformar a md1, en tpus d'intercanvi
 • Instalar el sistema
 • Esperar que es faci el raid. sudo cat /proc/mdstat

EN UN SISTEMA JA INSTAL-LAT (AIXO SI QUE ES BO. Es orientatiu perque encara no ho he probat del tot)

Supossem que ja tenim instal-lat el sistema i a mes el tenim plenament operatiu. En aquest cas tornar-lo a instal-lar perque ens em comprat un altre disc dur o perque hem canviat l'us d'aquell ordinador fa una mica de pal. No em de patir, aquest sistema de raid per software ens permet fer una raid sense cap problema. Ens anirema un terminal com usuari root aixi no tindrem problemes.

1- Em de descarregar una serie d'eines per fer la raid aquestes son:
* sudo apt-get install wajig (no se perque pero utilitzen aquest descarregador)
* sudo wajig install mdadm
* sudo wajig install rsync
* sudo wajig install e3
* sudo wajig install jfsutils
* sudo apt-get install initrd-tools
2- Copiar l'estructura de particions desde el disc on esta el sistema al nou disc. En el meu cas es desde sda a sdb.
* sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
3- Ara em de assignar les particions que em creat a sdb com de tipus raid
* cfdisk /dev/sdb
* seleccionem la particio i escollim [Tipo], i escrivim fd com sistema de fitxers
* Aixo es fa amb totes les particions
* Seleccionem [Escribir], per guardar la nova taula de particions
4- Creem el raid sobre sdb en cada particio dient que sda esta "missing". En el meu cas que es un sistema instal-at de forma estandard, son 2 particions (sda1 i sda5). Ara possare com a primera ordre per la primera particio, la ordre estessa i per la segona particio l'ordre curta.
* mdadm -create /dev/md0 --level1 --raid-devices=2 missing /dev/sdb1
* mdadm -Cv /dev/md1 -l1 -n2 missing /dev/sdb5
5- Ara el cat ens demosttrara quins dispositius raid tenim en servei.
* cat /proc/mdstat

Rebrem uns sortida dsemblant a : Personalities : [raid1] md1 : active raid1 sda5[0] sdb5[1]

  1317184 blocks [2/1] [_U]

md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]

  154970880 blocks [2/1] [_U]

Nota: En els dos casos un disc esta missing (_), al contrari de Up and running (U).

6- Formatejem cadaescuna de las noves particions raid creades (md0 i md1. En el meu cas)
* mkfs.ext3 (es per formatejar en sistema d'arxius ext3 k es el del ubuntu 5.10)
* mkswap /dev/md1 (aixo es el format de la particio d'intercanvi)
7- Montem el nou sistema raid per tenir disponibles les particions
* mkdir /mnt (creem una carpeta on copiarem tot)
* mount /dev/md0 /mnt (montem el dispositiu)
8- Copiem el contingut del disc dur sda al raid, particio per particio.
* cp -axu / /mnt
9- Comprobem que el raid arrenca al iniciar l'ordinador
* Afegim al fitxer /etc/fstab la linea
 /dev/md0    /        ext3  defaults 0    0
* Reiniciem l'ordinador i comprovem que en /mnt esta el contingut igual al del directori /
* Si tot ha anat be. Sino hi es, s'ha de repasar els passos anteriors per veure on esta l'error.
* Tambe es necessari executar cat /pro/mdstat pe4r comprobar que la numeracio exacta dels dispositius raid. Si no coincideix amb la que em possat no passa res, nomes que aquesta es la bona la de despres de reiniciar la maquina, amb el raid actiu.
10- Eliminem la linea que em afegit al /etc/fstab.
* /dev/md0    /        ext3  defaults 0    0
11- Preparem l'arrencada del servidor desde el raid
* Editem el fitxer /etc/mkinitrd/modules i afegim les següents lineas
 md
 raid1
* Si aquest fitxer te molus de serial ata (sata) llistats, es poden eliminar, ja que els servidors no tenen aquest format d'arxius, i estalviarem una mica de memoria per l'arrencada.
* Editem el arxiu /etc/mkinitrd/mkinitrd.conf (potser que aquest arxiu no hi sigui i l'haguem de copiar del exemple al share) i cambiem les següents lineas
 MODULES=most  per  ###MOLUDES=most
            MODULES=dep

(ATENCIO POSSEM 3 # DE FORMA INTENCIONADA PER UN PROBLEMA DE LECTURA DE CONFIGURACIO)

 ROOT=probe   per  ###ROOT=probe
            ROOT="/dev/md0 jfs" (el /dev/md0 correspon a la particio amb / del sistema instal-lat en aquest ordinador. i el distinguirem possant raid al final)
12- Ara executem. (primer em de mirar el kernel que tenim uname -r. que ens servira per indicar-li quin em d'iniciar en aquest cas 2.6.12-10-686-smp
* mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.12-10-686-smp-raid
13- Configurem el grub per fer que arrenqui desde el raid.
* editem el fitxer /boot/grub/menu.lst
* Copiem el text

title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-686-smp root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-686-smp root=/dev/sda0 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.12-10-686-smp savedefault boot

 • Enganxem el text copiem a sobre de l'anterior i canviem algunes coses.

title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-686-smp-raid Disk1 root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-686-smp root=/dev/md0 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.12-10-686-smp-md savedefault boot

 • Ara copiem un altre vegada el mateix i el possem justa a sota del anterior

title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-686-smp-raid Disk2 root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-686-smp root=/dev/md0 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.12-10-686-smp-md savedefault boot

NOTA: El inici original queda en 3ª possicio.

14- Modifiquem el fitxer /etc/fstab per utilitzar les noves particions, si ho fem sobre la particio que conte el raid i no sobre sda ens guardem un coixi de seguretat. Si el raid no arrebca, podem arrencar desde sda, fins que no fiquem sda en el raid.
* Per tant: mount /dev/md0 /mnt
* Editem /mnt/etc/fsatb, i cambiem les particions de sda per les que corresponguin. Quedant aproximdament com

proc /proc proc defaults 0 0 /dev/md0 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 /dev/md1 none swap sw 0 0 /dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0

15- Copiem els arxius modificats al raid
* Els arxius que hem modificat en sda hi ha que copiarlos al raid, a md, perque quan vem fer la copia anterior no hi eren. Es a dir:

mount /dev/md0 /mnt cp /boot/initrd.img-2.6.12-10-686-smp-raid /mnt/boot/ cp /boot/grub/menu.lst /mnt/boot/grub/

16- Reiniciem el ordinador arrancant ja desde el raid.
* Per aixo el reiniciem i escollim en el menu del grub l'arrencadaa disc corresponent.
17- Ara si tot a anat be em d'incloure el disc sda en el raid.
18- Desde el raid canviem el tipus de particio de sda
* Executem cfdisk /dev/sda i mo em fet avans es canvia el tipus per cada particio de sda al format fd (raid)

IMPORTANT: Si la particio corresponent al /boot no te l'indicador “Inicio” se li ha d'activar, o no podrem arrencar. Per aixo simplement s'ha de seleccionar i polsar sobre la opcio [Iniciable]. El mes normal es que no sigui necessari.

 • Executem [Escibir] per grabar els canvis i sortim del cfdisk

19- Afegim el disc sda al raid

 • mdadm -add /dev/md0 /dev/sda1
 • mdadm -add /dev/md1 /dev/sd5
 • Aixo pot trigar una bona estona (pòts anar a dinar si vols). Ja que sincronitza els dos discos per primera vegada.
 • Executa cat /proc/&mdstat per comprobar el progres.

IMPORTANT: No es convenient reiniciar el ordinador fins que no hagi finalitzat el proces per complert

20- Instalem el grub en els dos discos per fer que arrenqui despres del raid. Per fer-ho instal-lem de forma manual en cada un dels discos executant el següent:
* grub
* grub>root (hd0,0)
* grub>setup (hd0)
* grub>root (hd1,0)
* grub>setup (hd1)
* grub>quit

RAID PER HARDWARE

 

Prerequisits

Controladora de RAID amb chipset:

 • Highpoint HPT37X/HPT45X
 • Intel Software RAID
 • LSI Logic MegaRAID
 • Nvidia Nforce RAID (nvraid)
 • Promise FastTrack
 • Silicon Image™ Medley™
 • VIA Software RAID

Ubuntu Live-CD

Activa la RAID

Primer configura el software de la RAID a la BIOS
En la utilitat de la BIOS has de seleccionar els discs que vols utilitzar.

Inicia UBUNTU des de el live-CD

Quan estigui iniciat UBUNTU, inicia des de:
Sistema → Administració → Synaptic Dins Synaptic, activa els repositoris Universe.
Refresca la llista de paquets. Quan ja estigui recarregada la llista busca el paquet dmraid i descarrega'l/instal·la'l.

Particiona el dispositiu RAID

 • Inicia gparted per veure el nom del dispositiu al que fem referència.

En el meu cas /dev/mapper/nvidia_dgdiadie

 • Crea les particions al dispositiu que em vist en el pas anterior.

Per fer-ho podem des de el gparted.
Em de tenir en compte que ens donara errors conforme ho anem fent, encara que no ens han de preocupar.
Ho anirem fent per parts creem una partició pel boot, una pel sistema (/) i una tercera pel swap

 1. Generem una etiqueta del disc dur en msdos
 2. Generem una primera partició (amb 100 Mb hi ha prou). Com a partició primària amb un sistema de fitxers ext3.
 3. Aplica el canvi. Et donara un error. No fem cas
 4. Generem una segona partició. Com a partició primària amb sistema de fitxers ext3. I amb un espai lliure de uns 5000 Mb
 5. Aplica el canvi. Et donara un error. No fem cas.
 6. Generem una tercera partició. Com a partició estesa
 7. Aplica. En aquest cas no dona cap tipus d'error.
 8. Generem una partició amb la resta del disc. Com a partició lògica amb sistema de fitxers linux-swap.
 9. Aplica el canvi. Et donara un error. No fem cas.
 10. Tanca el gparted.

Nota: El meu sistema de partició quedara com:
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie1
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie2
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie3
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie5

Activa el dispositiu RAID (en recordat de canviar el password del root – sudo passwd-)

sudo dmraid -ay

Formateja les particions

 • Iniciem gparted escollim el dispositiu /dev/mapper/nvidia_dgdiadie ( el general)
 • Boto secundari sobre cada partició Format to i escollim el tipus de fitxers de cada partició.

/dev/mapper/nvidia_dgdiadie1 —> ext3 —> aplica el canvi
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie2 —> ext3 —> aplica el canvi
/dev/mapper/nvidia_dgdiadie5 —> linux-swap —> aplica el canvi

 • Tanquem el gparted

Monta la estructura temporal de fitxers

Monta les particions en el sistema de fitxers (entenc que root partition / esta dins la partició 2).
Per fer-ho utilitzar sudo o sudo passwd i su.
mkdir /target
mount /dev/mapper/nvidia_effhcdfd2 /target

Monta el /boot i les altres particions que has creat sota /target i desprès monta el sistema de fitxers dev, proc i sysfs

mkdir /target/boot
mount -t ext3 /dev/mapper/nvidia_effhcdfd1 /target/boot
mkdir /target/dev
mount –bind /dev /target/dev
mkdir /target/proc
mount -t proc proc /target/proc
mkdir /target/sys
mount -t sysfs sysfs /target/sys

Instal·lar el sistema base

cd /target
apt-get install debootstrap
debootstrap dapper /target

Tornar a muntar els dispositius perquè s'han desmuntat.

cd ..
umount /target/proc
umount /target/dev
umount /dev/sys
mount –bind /dev /target/dev
mount -t proc proc /target/proc
mount -t sysfs sysfs /target/sys
cd /target

Copia els fitxers necessaris per l'accés a la xarxa

cp /etc/apt/sources.list /target/etc/apt
cp /etc/resolv.conf /target/etc
cp /etc/hosts /target/etc

Inicia chroot en target system

chroot /target
apt-get update
apt-get install language-pack-ca
apt-get install dmraid(ens donara un error de locale settings no en fem cas)
Comprovem que esta detectat el nostre raid dmraid -ay.
En cas de fallada utilitzar el dpkg-reconfigure dmraid
apt-get install grub
apt-get install linux-386
(ho el kernel que vulguis) Nota: quan el prompt et pregunti si vols parar ara, dius NO. Desprès, quan el prompt et pregunti si vols crear un punter simbòlic, dius SI.
apt-get install ubuntu-base ubuntu-desktop
(això trigara una estona)

Configurem el inici del sistema en el meu cas es el GRUB

mkdir /boot/grub
cp /lib/grub/i386-pc/stage1 /boot/grub/
cp /lib/grub/i386-pc/stage2 /boot/grub/
grub

Configurem el grub

device (hd0) /dev/mapper/nvidia_dgdiadic(dispositiu mapejat en)
root (hd0,0)(partició que conte /boot)
setup (hd0)
quit

Configurem el bootloader

update-grub

Editem el menú d'inici

sudo nano /boot/grub/menu.lst
canviem:
timeout 3 per timeout 5 (aixo es per comoditat)
#kopt=root= ro per #kopt=root=/dev/mapper/nvidia_dgdiadie2 ro
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root= ro quiet splash per kernel /vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/mapper/nvidia_dgdiadie2 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-27-386 per initrd /initrd.img-2.6.15-27-386 (eliminem els /boot)
eliminem el savedefault

Configurem el sistema

ens assegurem que estem fora de chroot /target (Ctrl+D)
cp /etc/hosts /target/etc/hosts
cp /etc/network/interfaces /target/etc/network/interfaces
Configurem fstab
cat /etc/mtab(per copiar i enganxar)
nano /target/etc/fstab
#FileSystem MountPoint Type Options Dump Pass

	proc			/proc		proc	rw		0	0
	/dev/mapper/nvidia_dgdiadie2 /	ext3	rw       0    1
	/dev/mapper/nvidia_dgdiadie1 /boot ext3 defaults  0    2
	/dev/mapper/nvidia_dgdiadie5 none swap sw     0    0

Reiniciem i entrem al grub

ESC
Iniciem el recovery mode
Quan et pregunti inicia el manteniment (ENTER)
Possem el password de root (sudo passwd)
crear el usuari i privilegis
sudo adduser nom
sudo adduser nom adm
sudo nano /etc/group
canviem els * per una x i afegim el nostre usuari. quedant aproximadament aixi:
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:usuari
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:cupsys
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:usuari,cupsys
fax:x:21:usuari
voice:x:22:
cdrom:x:24:usuari,haldaemon
floppy:x:25:usuari,haldaemon
tape:x:26:usuari
sudo:x:27:
audio:x:29:usuari
dip:x:30:usuari
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:cupsys
utmp:x:43:
video:x:44:usuari
sasl:x:45:
plugdev:x:46:usuari,haldaemon
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
dhcp:x:101:
syslog:x:102:
klog:x:103:
crontab:x:104:
ssh:x:105:
usuari:x:1000:
lpadmin:x:106:usuari
scanner:x:107:usuari,cupsys
admin:x:108:usuari
messagebus:x:109:
haldaemon:x:110:
ssl-cert:x:111:postgres
postfix:x:112:
postdrop:x:113:
slocate:x:114:
gdm:x:115:
postgres:x:116:

Reiniciem i iniciem el sistema com a usuari creat

Modifiquem les propietats del usuari i marquem tots els camps

borrem els scripts que es puguin haver generat amb el dmraid

sudo rm /etc/mkinitramfs/hooks/dmraid
sudo rm /etc/mkinitramfs/scripts/local-top/dmraid

Reactivem dmraid

sudo dpkg-reconfigure dmraid
Anem a SYSTEM–>Administration–>Language Support i marquem els idiomes que vulguem.
Apliquem
No ens deixara escollir el idioma per defecte de moment.
cancelem i reiniciem
Tornem a anar-hi activem la llengua i reiniciem
Configurem el tipus de teclat disposicions spain i model del teclat Generic 105-key (Intl) PC
Reiniciem
Possem el teclat a la consola:
sudo dpkg-reconfigure console-data
Escollir un mapa de teclat de la llista completa
pc / qwerty / spanish / standard / standard

Actualitzem el sistema

sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade

Descarreguem el kernel adient pel nostre sistema

Compte perque ens modificara el menu.lst del sistema i em de tornar-lo a editar per deixar-lo correctament tal com em fet avans. Treient el savedefault i encaminant el kernel i el initrd correctament.

Ext3 a ext4

Per convertir de ext3 a ext4. (sempre en un sistema d'arxius desmuntat)

tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sda1

i després:

fsck -pDf /dev/sda1


Carles Oriol 2009/04/30 19:07

Com crear un sisema d'arxius en un fitxer

Creem un arxiu buit per instal·lar el sistema de fitxers:

dd if=/dev/zero of=/home/carles/discenarxiu.hdd bs=1M count=128(exemple de 128 Mb)

a continuació el sistema de fitxers:

mkfs.ext3 /home/carles/discenarxiu.hdd(ext3, ext2, vfat, msdos… etc..)
 


… i ja sols cal muntar-ho:

mount -t ext3 /home/carles/discenarxiu.hdd /mount/disctest

Carles Oriol 25/09/2006 12:45

UDMA

kernel

 

UDMA

Carles Oriol 09/02/2006 11:05

Per activar les transferencies per ultra DMA cal fer en root:

hdparm -d1 /dev/dvd (cas dvd)

la opció -i ens mostra l'estat actual

Carles Oriol 20/03/2006 10:30

Per tal de deizar-ho predeterminat a l'engegar modifiquem l'arxiu: /etc/hdparm.confafegint:
 

/dev/dvd {
	dma = on		  
	interrupt_unmask = on
	io32_support = 0
}

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=2 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521374107 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).