targetes.txt.html

–Ilia Kubala–

Això ens pot haver passat mes d'una vegada, la identificació de la targeta de xarxa es per exemple eth5 i ens interessa per comoditat posar per exemple eth0. Doncs es tant fàcil com: sudo gedit /etc/iftab i canviar la identificació sobre la mac de la xarxa.

Despres haurem de canviar la configuració en /etc/network/interfaces de la xarxa.

EDITO: A la versió gutsy canvia la primera part, es a dir el nou arxiu de denominació de la xarxa esta a /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Això ens modificara el nom de la targeta de xarxa.

xarxa

xarxa

nfs

Per compartir dades en nfs.

Instal·lar els paquets:

nfs-kernel-server
nfs-common

Al servidor configurar l'arxiu /etc/exports amb els arxius compartits.

Reiniciar el servidor nfs.

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Al client podem muntar-ho amb: 1.2.3.4 = ip

sudo mount -t nfs 1.2.3.4:/carpetacompartida /directorilocal

Carles Oriol 14/03/2007 09:01

Xarxa

Xarxa

vpn

Les connexions configurades amb el pptpconfig poden activar-se i desactivar-se amb:

pon nomvpn
   ...
poff nomvpn


Després es poden afegir les rutes manualment tipus:

route add 192.168.0.131 dev ppp0 
   o tota una xarxa
route add -net 192.168.0.0/24 dev ppp0


Carles Oriol 12/03/2007 21:55

Xarxa

Xarxa

Samba

Mount dinàmic per a Samba

Carles 11-13-05

sudo mount -t smbfs -o rw, username=carles, password=contrasenya, uid=1000, gid=1000, codepage=cp850, iocharset=utf8 192.168.5.1/Compartit /mnt/PuntDeMuntatge''

Convertir a html una pàgina del dokuwiki

A la carpeta bin dins de dokuwiki hi ha la eina render.php.

Podem usar-la cridant als arxius de text en format dokuwiki (a data/pages).

cat data/pages/pagina.txt | bin/render.php > pagina.html

Copia remota comprimida

Per fer una còpia d'un arxiu remot per ssh i rebre'l comprimit.

ssh usuari@ordinador.remot.com "dd if=/home/carles/arxiuremot.dat bs=1M | xz --fast" > arxiuremot.dat.xz

Afegir mòduls a l'openerp

a /etc/openerp/openerp.conf  

afegir una carpeta on desarem els moduls:
addons_path = /usr/share/pyshared/openerp/addons,/usr/share/openerp-vertel,/openerp-extra

Copiar els arxius descomprimits a la nova carpeta

També es pot fer a la carpeta original /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons però és més incomode per gestionar els canvis.
 
Comrpovar que hi ha permisos de lectura per aquests arxius.
 
Al programa Moduls -> Actualitzar llista de mòduls.
 

 

 

 

 

Nou logotip de les bitacoles

attachment: 
AttachmentSize
bitacoles.svg18.88 KB
bitacoles.png4.49 KB
bitacoles_fav.png779 bytes

Catalanitzar el pla de comptes de l'openerp

Adjunt hi ha l'script per catalanitzar la versió espanyola del pla de comptes de l'openerp versió 6.1 

attachment: 
AttachmentSize
pdc.sql180 KB

Android - Huawei u8110 - usar com a modem

Instalem el programa usb-modeswitch

sudo apt-get install usb-modeswitch

I canviem el mode d'operar del telèfon d'Accés a dades a Modem.

sudo usb_modeswitch -W -v 12d1 -p 1031 -V 12d1 -P 1035 -M "5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000" -s 20

sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1035

Modes de funcionament

Predeterminat HDD controladors i manuals ID 12d1:1031 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode MODEM ID 12d1:1035 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode SD ID 12d1:1005 Huawei Technologies Co., Ltd.


Arxiu de configuració
\etc\usb_modeswitch.d\12d1:1031

########################################################
# Huawei U8110

DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1031

TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1035

CheckSuccess=20

MessageContent="5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000"


udev rule

ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1031", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"


Carles Oriol 2010/10/12 10:10

 

Posar i treure el volum de alsa


Veure estats: amixer

 Simple mixer control 'Master',0
 Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
 Playback channels: Mono
 Limits: Playback 0 - 64
 Mono: Playback 47 [73%] [-17.00dB] [on]

El playback limit va del 0 al 64 (no és linial). Per posar-lo al 50:

amixer set Master 50 

o en el cas de la captura (micròfon):

amixer set Capture 27 


Carles Oriol 2012/03/15 10:09

canviar informes openerp

Usant libre office amb els mòduls: base_report_designer and the report_designer modules

http://www.ruurdzwart.com/openerp-changing-editing-the-invoice/

openerp install

url

www.openerp.com

sourceslist 

deb http://nightly.openerp.com/6.1/nightly/deb/ ./

instaŀlar 

sudo apt-get install openerp

usuari postgres

sudo -u postgres createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt openerp

/etc/openerp/openerp-server.conf

[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = openerp
db_password = XXXXX

Altres

És interessant instaŀlar el postgresql.config

 

------------------------------------

 

Links:http://nightly.openerp.com

 

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=10 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521374056 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).